Food & Lodging

BREAKFAST

Tony’s Meat Market of Montauk (open early)
541 West Lake Dr. 
Montauk, NY 11954 

John’s Pancake House 
721 Montauk Hwy. 
Montauk, NY 11954 

LUNCH & DINNER

Tony’s Meat Market of Montauk (open early)
541 West Lake Dr. 
Montauk, NY 11954 

Sammy’s Resturant 
448 West Lake Dr. 
Montauk, NY 11954 

The Dock 
482 West Lake Dr. 
Montauk, NY 11954 

West Lake Fish House 
352 West Lake Dr. 
Montauk, NY 11954 

Inlet Seafood 
541 East Lake Dr. 
Montauk, NY 11954 

John’s Drive In 
677 Montauk Hwy. 
Montauk, NY 11954 

LODGING

KSC Property
(4 bedroom house for rent, 5 minutes from marina) 
(631) 668-1635

Snug Harbor 
3 Star Island Rd. 
Montauk, NY 11954 

Harborside Motel 
371 West Lake Dr. 
Montauk, NY 11954 

Sail Inn 
548 West Lake Dr. 
Montauk, NY 11954 

Kenny’s Tipperary Inn
432 West Lake Dr. 
Montauk, NY 11954 

Culloden House Motel
540 West Lake Dr. 
Montauk, NY 11954 

Sun N’ Sound 
22 Soundview Dr. 
Montauk, NY 11954 

Beachcomber Resort at Montauk 
727 Old Montauk Hwy. 
Montauk, NY 11954